Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
34/2023
2 447,52 € Obec Drietoma Eva Michalcová
26. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0665 o poskytnutí dotácie
2023/0665
2 000,00 € Obec Drietoma Trenčiansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/128
523 335,69 € Obec Drietoma Slovenská agentúra životného prostredia
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2023
30/2023
700,00 € Obec Drietoma Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 4/2023
29/2023
600,00 € Obec Drietoma Stolnotenisový klub EURO Drietoma
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
230523_168
800,00 € Obec Drietoma Hudobný fond
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 2/2023
24/2023
1 300,00 € Obec Drietoma Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma
4. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/30-1
0,00 € Obec Drietoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. E 4977-11/2022
12/2023
0,00 € Obec Drietoma SkyToll, a. s.
13. Február 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2023
0,00 € Obec Drietoma Západoslovenská distribučná, a. s.
6. Február 2023
Zámenná zmluva
7/2023
0,00 € Obec Drietoma Anna Kvetáková, Ing. Eva Kvetáková, Anna Kvetáková
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 1/2023
9/2023
9 000,00 € Obec Drietoma Obecný futbalový klub drietoma
18. November 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
45/2022
0,00 € Obec Drietoma Slnečný lúč, n.o.
14. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/30
0,00 € Obec Drietoma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2022
40/2022
800,00 € Obec Drietoma Veselý Vidiek
26. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. E 4977-11/2022
38/2022
50,00 € Obec Drietoma SkyToll, a. s.
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2022
36/2022
2 100,00 € Obec Drietoma Spolok dychová hudba Drietomanka
21. Júl 2022
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
31/2022
1 000,00 € Obec Drietoma Jednota dôchodcov Slovenska
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
220517_88
1 000,00 € Obec Drietoma Hudobný fond
23. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANI4
309070ANI4
Doplnená
25 238,61 € Obec Drietoma Pôdohospodárska platobná agentúra