Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
202403
418 013,64 € SIBAstav s.r.o. Obec Motešice
4. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
202408
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Motešice
15. Máj 2024
Kúpna zmluva
202407
109,20 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Obec Motešice
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
202406
0,00 € Ing. Peter Vozár Obec Motešice
22. Marec 2024
Zmluva o dielo
202403
417 955,90 € SIBAstav s.r.o. Obec Motešice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3240297
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Motešice
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105728/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
21. Február 2024
Príloha č.1 k Zmluve č. ZBA0721201507
Príloha č.1
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Motešice
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-059
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-059_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice
18. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy
2409346196
32,65 € Generali Poisťovňa Obec Motešice
21. December 2023
Z M L U V A č. 230550 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230550 08U02
Doplnená
395 097,00 € Environmentálny fond Obec Motešice
20. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve číslo 77037 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Dodatok č. 12
0,00 € BORINA EKOS s.r.o. Obec Motešice
12. December 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
394/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Motešice
7. December 2023
Zmluva o údržbe
2023 003 PS 1111
228,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Obec Motešice
21. November 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103427/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
20. November 2023
Zmluva o spolupráci
2023024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Motešice
13. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3079/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Motešice
13. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3078/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Motešice
20. Október 2023
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
2023021
500,00 € Róbert Kajzer Obec Motešice
6. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-246-011/2023
KRHZ-TN-VO-246-011/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice