Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
351/2022
36,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Motešice
11. November 2022
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve
U1444/2013
620,00 € MADE spol. s r.o. Obec Motešice
4. November 2022
Zmluva o spolupráci
2022/028
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Motešice
9. September 2022
Zámenná zmluva
2022/026
0,00 € FURIOSO s.r.o. Obec Motešice
25. August 2022
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností objednávky č. 1/2022
2022/025
0,00 € INTEL Project s.r.o. Obec Motešice
25. August 2022
Zmluva o spolupráci
2022/024
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Motešice
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2022/023
0,00 € Proline SK, s.r.o. Obec Motešice
7. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
2022/022
123,53 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Motešice
3. Jún 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0663/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Motešice
5. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122193867
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Motešice
2. Máj 2022
Zmluva č. 322 0280 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0280
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Motešice
2. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
2022/013
600,00 € Ing. Sylvia Augustínová Obec Motešice
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
2022/012
44 155,94 € EuroBrik s.r.o. Obec Motešice
26. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou, Motešice"
2022/011
775 160,66 € L.I.R.R., s.r.o. Obec Motešice
11. Apríl 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
ND 42/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Motešice
9. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92813/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
26. Október 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-220-014/2021
KRHZ-TN-VO-220-014/2021
111 625,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice
11. Február 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85961/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
11. November 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11
20/13/010/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
6. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003428 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003428
29 969,95 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice