Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78358/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
5. November 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
906/2019
4 000,00 € Úrad vlády SR Obec Motešice
20. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
139/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Motešice
28. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
71035/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
8. Január 2019
D O D A T O K č. 1210/14/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1210/14/30 zo dňa 24. 11. 2014
D O D A T O K č. 1210/14/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1210/14/30 zo dňa 24. 11. 2014
0,00 € Environmentálny fond Obec Motešice
23. Október 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-004/2018
KRHZ-TN-255-004/2018
12 647,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice
19. December 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a
056/§ 52a/2017/NP PZ VAOTP-3/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
26. September 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA84/2-282/2017/0820026-Nzp
1 497,30 € MO SR - Odbor správy majetku štátu ÚCL a SMŠ Obec Motešice
21. Jún 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
60299/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
21. Jún 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
60295/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Motešice
29. November 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
02/§ 52/2016/ŠR/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
17. Máj 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
01/§ 52/2016/ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
26. Február 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
012/§ 52a/2016/ NP PZ VAOTP/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
15. Január 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-660
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-660_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice
20. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1383/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Motešice
27. Január 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
01/§ 52/2015/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
5. September 2014
Zmluva o prevádzke KIS MaSK
60/2014/SaP
149,37 € Slovenská národná knižnica Obec Motešice
4. Júl 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa § 52
0014§ 52/2014/ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Motešice
15. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN
11/2013 SKTN
0,00 € Správa katastra Trenčín Obec Motešice
14. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z KN
14-2012-SKTN
0,00 € Katastrálny úrad v Trenčíne Obec Motešice