Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-44
0,00 € Ing. Marián Hlavačka Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
9. December 2022
Prenájom telocvične
Z-2022-031
1 000,00 € OZ HA3K Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. December 2022
Výroba interiérového nábytku pre školský internát
Z-2022-030
6 615,00 € SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2022
Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej pedagogickej praxe študentov UKF v Nitre
Z-2022-029
1,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. November 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-42
0,00 € Martin Hollý Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. November 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-41
0,00 € Juraj Linhart Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-28-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 27.9.2021
ZP-2021-24-D1
0,00 € Kynologický klub Bebrava Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. November 2022
Bezodplatný prevod majetku
Z-2022-028
712,40 € „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-27-D1
0,00 € Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 3.11.2021
ZP-2021-39-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 4.10.2021
ZP-2021-32-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
23. Október 2022
Zmluva o prefakturovaní spotrebovaných energií
Z-2022-027
0,00 € SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 22.10.2021
ZP-2021-38-D1
0,00 € Gazdovský dvor Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-26-D1
0,00 € Peter Sklenka Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 20.9.2021
ZP-2021-18-D1
0,00 € Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. Október 2022
Lyžiarsky výcvik 23.-27.01.2023
Z-2022-025
9 375,00 € WACHUMBA ck s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. Október 2022
Lyžiarsky výcvik 06.-10.02.2023
Z-2022-026
9,00 € WACHUMBA ck s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
12. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 30.9.2021
ZP-2021-30-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-29-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra