Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zámenná zmluva
Z-2023-024
360,00 € Attila Tóth Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+ (2023-1-SK01-KA121-VET-000117717)
Z-2023-023
3 890,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-022
100,00 € Agrobiosfer s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-021
200,00 € BM KONZULTA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
5. Júl 2023
Prenájom priestorov školy
Z-2023-020
460,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 0999000412 (úrazové poistenie)
Z-2023-016
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559009377 (PZP)
Z-2023-017
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001980 (havarijné poistenie)
Z-2023-018
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Jún 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-14
0,00 € Csaba Balogh Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. Jún 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-015
65,12 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. Jún 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-014
65,12 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. Jún 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-013
58,08 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve z 12.03.2018
Z-2018-002-D1
907,20 € osobnyudaj.sk s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Máj 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-13
0,00 € MVDr. Elemír Žoldoš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Máj 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-012
153,25 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Máj 2023
Zmluva o pyskytovaní finančných prostriedkovna tehotenské štipendiá
Z-2023-011
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Máj 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-12
0,00 € MVDr. Juraj Nemček Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
3. Máj 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-11
0,00 € Peter Detko Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva - papagáj Žako
Z-2023-010
600,00 € Daniela Vančová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Apríl 2023
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2023-10
0,00 € Juraj Vidniš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra