Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodávka potravín
Z-2024-008
69 000,00 € Cityfood s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z-2023-035
50 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
Z-2023-039
50 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
28. Február 2024
Dodávka potravín
Z-2024-009
38 000,00 € Grandfood s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2015-1-SK01-KA102-008788
35 844,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
28. Február 2024
Dodávka potravín
Z-2024-007
34 000,00 € PPM LOGISTIC s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
28. Február 2024
Dodávka potravín
Z-2024-010
33 000,00 € CS-FRUIT s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Máj 2024
Dodávka potravín
Z-2024-015
30 000,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
20. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2020-1-1SK01-KA102-077954
28 886,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
4. August 2022
Sanačné práce po požiari v ŠI
Z-2022-018
24 864,81 € SANAC s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. December 2023
Oprava kanalizačného potrubia
Z-2023-038
23 863,20 € IZOLTIM s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
3. Marec 2023
Uskutočnenie základného a rozširujúceho kurzu pre získanie VP sk. "T"
Z-2023-004
20 000,00 € SPU Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Október 2023
Uskutočnenie základného a rozširujúceho kurzu pre získanie VP sk. "T"
Z-2023-029
15 600,00 € SPU Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
28. Február 2024
Dodávka potravín
Z-2024-011
11 000,00 € Pekáreň Delika s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. Október 2022
Lyžiarsky výcvik 23.-27.01.2023
Z-2022-025
9 375,00 € WACHUMBA ck s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
15. Január 2024
Darovacia zmluva
Z-2023-047
9 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
16. Január 2024
Darovacia zmluva
Z-2024-001
9 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. December 2022
Výroba interiérového nábytku pre školský internát
Z-2022-030
6 615,00 € SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Darovacia zmluva - finančný príspevok
Z-2022-021
5 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Január 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-003
5 000,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra