Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve z 21.02.2022
Z-2022-005-D1
0,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve z 17.01.2020
Z-2020-014-D1
0,00 € Fleming s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Dodávka identifikačných zariadení autoškoly
Z-2022-009
0,00 € GX SOLUTIONS a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-05
0,00 € Škola pre psov DamiDes Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-12
0,00 € T-Agro s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-11
0,00 € Monika Fišerová - JK FADEX Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-10
0,00 € Ranč Stará Hora s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-09
0,00 € MAYERRANCH s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-08
0,00 € Farma Dudáš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-07
0,00 € Miestny kynologický klub Lazany Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-06
0,00 € Ing. Stanislav Gál - SHR Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-13
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-14
0,00 € Martina Matejková - Psí salón DREAM Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-15
0,00 € AGROVINOL s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
9. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. Z-2022-006
Z-2022-006-D1
0,00 € Cityfood s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. Z-2022-003 (Dodávka potravín)
Z-2022-003-D1
0,00 € ALFA-R FOOD s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-25
0,00 € Základná organizácia zväzu športovej kynológie SR Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
5. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-18
0,00 € Jazdecký klub svätého Juraja - Ranč DD Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
5. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-17
0,00 € FARMA VELES s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
5. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-16
0,00 € SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra