Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-13
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-14
0,00 € Martina Matejková - Psí salón DREAM Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-15
0,00 € AGROVINOL s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-04
2 022,00 € Gabriel Szász - Wind hill Farm Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-03
2 022,00 € TopDog s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-01
2 022,00 € ELBRUS - KLUB zdravotne postihnutých Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-02
2 022,00 € AGRO-NV a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-008
2 022,00 € Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-007
2 022,00 € Grandfood s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-006
2 022,00 € Cityfood s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-005
2 022,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-004
2 022,00 € CS-FRUIT s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dodávka potravín
Z-2022-003
2 022,00 € ALFA-R FOOD s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Kolektívna zmluva
Z-2022-002
2 022,00 € ZO OZ PŠaV SR pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
4. Apríl 2022
Dohoda o stáži odbornej praxe v Japonsku
Z-2022-001
2 022,00 € Kawachi Genichiro Store Co. Ltd. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
20. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2020-1-1SK01-KA102-077954
28 886,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
6. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2015-1-SK01-KA102-008788
35 844,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
12. Január 2015
Zmluva o poskytnutí grantu: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2014-TCA-008
286,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola veterinárna, Nitra