Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0278/FTF/2024
400,00 € Šimon Mináč Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0279/FTF/2024
400,00 € Štefan Vančík Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
082/VŠMU/2024
603,00 € Rastislav Jurčík Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
083/VŠMU/2024
603,00 € Anja Brocilovic Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
084/VŠMU/2024
603,00 € Veronika Bridová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
085/VŠMU/2024
603,00 € Laura Poláčková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
086/VŠMU/2024
880,00 € Lenka Spišáková- Barilíková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
087/VŠMU/2024
835,00 € Boris Lenko Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
088/VŠMU/2024
524,00 € Vanessa Suchá Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
089/VŠMU/2024
524,00 € Eduard Slamka Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
090/VŠMU/2024
445,00 € Martin Kasala Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
091/VŠMU/2024
445,00 € Romana Molitorová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
092/VŠMU/2024
445,00 € Zuzana Goleinová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
093/VŠMU/2024
445,00 € Žofia Ščuroková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
094/VŠMU/2024
524,00 € Tereza Kravecová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
095/VŠMU/2024
524,00 € Eszter Gajdos Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
0258/FTF/2024
200,00 € Anna Mičíková; Žofia Mičíková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
0257/FTF/2024
131,88 € Miroslav Garaj,Ingrid Garajová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0272/FTF/2024
600,00 € Jana Koribaničová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0273/FTF/2024
750,00 € Martin Bella Vysoká škola múzických umení