Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0099/FTF/2024
75,00 € Jindřich Rozehnal Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0098/FTF/2024
340,00 € Kristián Katona Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
00115/FTF/2024
600,00 € Barbora Veselovská Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
0114/FTF/2024
100,00 € René Lužica Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Autorská a licenčná zmluva
3/DF/2024
210,00 € Dagmar Podmaková Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Licenčná zmluva
18/DF/2024
100,00 € Libuša Čižmárik Bachratá Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
024/VŠMU/2024
1 050,00 € Peter Kerekes Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium
025/VŠMU/2024
2 718,00 € Róbert Hruška Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
026/VŠMU/2024
770,00 € Juraj Korec Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o spolupráci
023/VŠMU/2024
15 000,00 € Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0081/FTF/2024
150,00 € Filip Šablatura Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0078/FTF/2024
590,00 € Marianna Vadovičová Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0069/FTF/2024
300,00 € Maroš Olah Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0087/FTF/2024
150,00 € Maroš Olah Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0076/FTF/2024
250,00 € Lenka Špániková Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0074/FTF/2024
530,00 € Ivana Zvaríková Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0075/FTF/2024
900,00 € Dominika Tarinová Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0077/FTF/2024
150,00 € Patrik Szekács Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo
0071/FTF/2024
200,00 € Daniel Valovič Vysoká škola múzických umení
15. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0080/FTF/2024
250,00 € Paulína Hampachelová Vysoká škola múzických umení