Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
235/VŠMU/2023
1 050,00 € Jordana Palovičová Vysoká škola múzických umení
29. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
236/VŠMU/2023
1 020,00 € Ivan Palovič Vysoká škola múzických umení
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
308/DF/2023
0,00 € The AnyOne, s.r.o. Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o dielo
0716/FTF/2023
100,00 € Pavlína Vachová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o dielo
0715/FTF/2023
100,00 € Adam Marenišťák Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o dielo
0713/FTF/2023
400,00 € Anna Gondová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o dielo
0714/FTF/2023
400,00 € Michaela Kľučárová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná a autorská zmluva
0718/FTF/2023
325,00 € Andrea Vrábelová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
330/HTF/2023
0,00 € Jakub Kacar Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
331/HTF/2023
0,00 € Gabriela Coufalová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
332/HTF/2023
0,00 € Vít Zouhar Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
335/HTF/2023
0,00 € Kateřina Szymeczková Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
339/HTF/2023
0,00 € Silvia Adamová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
340/HTF/2023
0,00 € Jakub Krajňák Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Licenčná zmluva
333/HTF/2023
0,00 € Jaromír Synek Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o dielo
0721/FTF/2023
300,00 € Sofia Kuželová Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
280/HTF/2023
270,00 € Baykal Dogan Vysoká škola múzických umení
27. November 2023
Zmluva o spolupráci
234/VŠMU/2023
0,00 € GoOut Slovensko, s.r.o. Vysoká škola múzických umení
24. November 2023
Rámcová dohoda
232/VŠMU/2023
9 999,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Vysoká škola múzických umení
24. November 2023
Zmluva o používaní mobilného zariadenia
233/VŠMU/2023
0,00 € Ondrej Kosztra Vysoká škola múzických umení