Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
0316/FTF/2024
250,00 € Laura Krecinová Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
0317/FTF/2024
250,00 € Rebecca Vargová Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
0305/FTF/2024
200,00 € Emma Stachová Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
0306/FTF/2024
160,00 € Emília Jašíková Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
0307/FTF/2024
200,00 € Samuel Gerát Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
0308/FTF/2024
200,00 € Štefan Straka Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
62/DF/2024
40,00 € Eva Hasalová Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
61/DF/2024
40,00 € Alena Piatrová Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
66/DF/2024
30,00 € Michaela Mokrá Vysoká škola múzických umení
14. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
098/VŠMU/2024
1 162,00 € Barbora Drugdová Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
87/HTF/2024
0,00 € Rozhlas a televizia Slovenska Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
0300/FTF/2024
500,00 € Katarína Jelínková Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0301/FTF/2024
200,00 € Emília Vargovčíková Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
0302/FTF/2024
300,00 € Igor Tarina Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Dohoda o grante na stáž
096/VŠMU/2024
1 675,00 € Jakub Matlovič Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
097/VŠMU/2024
1 320,00 € Cápová Helena Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
59/DF/2024
60,00 € Marián Kužma Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
67/DF/2024
300,00 € Júlia Jurinová Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
60/DF/2024
200,00 € Samantha Síthová Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
0295/FTF/2024
400,00 € Patrik Marcibányi Vysoká škola múzických umení