Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
001/VŠMU/2024
Doplnená
11 782 936,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vysoká škola múzických umení
29. Január 2020
ZMLUVA o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
004/VŠMU/2020
10 103 746,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
28. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
009/VŠMU/2021
9 895 284,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vysoká škola múzických umení
18. Február 2020
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2020
005/VŠMU/2020
Doplnená
9 861 706,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
018/VŠMU/2023
Doplnená
9 630 553,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
29. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
056/VŠMU/2022
Doplnená
9 142 448,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
24. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
015/VŠMU/2021
Doplnená
8 857 002,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vysoká škola múzických umení
15. Apríl 2019
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
136/VŠMU/2019
Doplnená
9 020 510,57 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
30. Január 2019
ZMLUVA
003/VŠMU/2019
8 049 413,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vysoká škola múzických umení
9. November 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
205/VŠMU/2022
536 740,42 € MAGNA ENERGIA a.s. Vysoká škola múzických umení
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
081/VŠMU/2024
470 600,00 € Ing.arch. Iľja Skoček Vysoká škola múzických umení
4. August 2020
Zmluva o dielo
063/VŠMU/2020
Doplnená
439 204,50 € Gift, s.r.o. Vysoká škola múzických umení
4. Máj 2021
Kúpna zmluva
046/VŠMU/2021
Doplnená
400 804,00 € DRNEK PIANA s.r.o. Vysoká škola múzických umení
4. Máj 2022
Zmluva o dielo
061/VŠMU/2022
Doplnená
390 497,30 € JAKT s.r.o. Vysoká škola múzických umení
14. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektrina a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
165/VŠMU/2023
364 128,02 € ZSE Energia, a.s. Vysoká škola múzických umení
21. Marec 2017
Kúpna zmluva
047/VŠMU/2017
304 744,20 € Kapsch s.r.o. Vysoká škola múzických umení
6. September 2022
Kúpna zmluva
141/VŠMU/2022
248 721,75 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Vysoká škola múzických umení
21. Január 2022
Kúpna zmluva
153/VŠMU/2021
244 366,00 € ZSE Energia, a.s. Vysoká škola múzických umení
21. December 2018
PARTNERSHIP AGREEMENT CONCERNING THE ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT
112/VŠMU/2018
229 224,00 € The Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz Vysoká škola múzických umení
1. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
134/VŠMU/2023
208 972,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Vysoká škola múzických umení