Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
0295/FTF/2024
400,00 € Patrik Marcibányi Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Licenčná zmluva
0221/FTF/2024
100,00 € Filipe Luz Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Licenčná zmluva
0240/FTF/2024
100,00 € Filipe Luz Vysoká škola múzických umení
13. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní posudku
0313/FTF/2024
100,00 € Martin Šulík Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0294/FTF/2024
200,00 € Lucia Katuščáková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
75/HTF/2024
300,00 € Oleg Fintora Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
76/HTF/2024
300,00 € Oleg Fintora Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0276/FTF/2024
300,00 € Laura Jašková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0277/FTF/2024
400,00 € Norbert Kuki Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0278/FTF/2024
400,00 € Šimon Mináč Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
0279/FTF/2024
400,00 € Štefan Vančík Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
082/VŠMU/2024
603,00 € Rastislav Jurčík Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
083/VŠMU/2024
603,00 € Anja Brocilovic Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
084/VŠMU/2024
603,00 € Veronika Bridová Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
085/VŠMU/2024
603,00 € Laura Poláčková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
086/VŠMU/2024
880,00 € Lenka Spišáková- Barilíková Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
087/VŠMU/2024
835,00 € Boris Lenko Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
088/VŠMU/2024
524,00 € Vanessa Suchá Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
089/VŠMU/2024
524,00 € Eduard Slamka Vysoká škola múzických umení
9. Máj 2024
Dohoda o grante na štúdium
090/VŠMU/2024
445,00 € Martin Kasala Vysoká škola múzických umení