Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
300/HTF/2023
200,00 € Helena Kazárová Vysoká škola múzických umení
20. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
302/HTF/2023
200,00 € Lucie Dercsényi Vysoká škola múzických umení
20. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
303/HTF/2023
200,00 € Lucie Hayashi Vysoká škola múzických umení
20. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
304/HTF/2023
200,00 € Kateřina Šalounová Vysoká škola múzických umení
20. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
322/HTF/2023
950,00 € Zuzana Andrejco Ferusová Vysoká škola múzických umení
15. November 2023
Licenčná zmluva
323/HTF/2023
0,00 € Markéta Štefková Vysoká škola múzických umení
15. November 2023
Licenčná zmluva
324/HTF/2023
0,00 € Olena Skrypnyk Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom
230/VŠMU/2023
875,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
226/VŠMU/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
227/VŠMU/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok k zmluve 228/VŠMU/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Dohoda o prevode práv a povinností
229/VŠMU/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
326/HTF/2023
270,00 € Xénia Jarová Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
329/HTF/2023
80,00 € Vladimír Sirota Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
319/HTF/2023
150,00 € Vladimír Slaninka Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Licenčná zmluva
317/HTF/2023
0,00 € Gabriela Füssyová Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
282/HTF/2023
180,00 € Alfredo Verga Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o spolupráci
298/DF/2023
100,00 € Dária Fojtíková Fehérová Vysoká škola múzických umení
14. November 2023
Zmluva o dielo
0686/FTF/2023
170,00 € Vladimír Slaninka Vysoká škola múzických umení
13. November 2023
Licenčná a autorská zmluva
238/DF/2023
110,00 € Nadežda Lindovská Vysoká škola múzických umení