Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0103/FTF/2024
300,00 € Tomáš Uhrin Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
0110/FTF/2024
400,00 € Monika Podolinská Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0083/FTF/2024
300,00 € Boris Dubik Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0091/FTF/2024
150,00 € Wanda Przeworska Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0093/FTF/2024
460,00 € Ivana Horváthová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
0090/FTF/2024
200,00 € Zuzana Herbrychová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0096/FTF/2024
155,00 € Petr Chromčák Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0097/FTF/2024
100,00 € Pavol Guman Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0094/FTF/2024
100,00 € Filip Farkašovský Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0086/FTF/2024
430,00 € Simona Michalíková Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0088/FTF/2024
500,00 € Stano Sajan Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0095/FTF/2024
50,00 € Timotej Heglas Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0092/FTF/2024
550,00 € Radek Ševčík Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0099/FTF/2024
75,00 € Jindřich Rozehnal Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0098/FTF/2024
340,00 € Kristián Katona Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
00115/FTF/2024
600,00 € Barbora Veselovská Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
0114/FTF/2024
100,00 € René Lužica Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Autorská a licenčná zmluva
3/DF/2024
210,00 € Dagmar Podmaková Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Licenčná zmluva
18/DF/2024
100,00 € Libuša Čižmárik Bachratá Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
024/VŠMU/2024
1 050,00 € Peter Kerekes Vysoká škola múzických umení