Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2017
LICENČNÁ ZMLUVA
02/VŠMu/2017
58,00 € Anna Čuková Vysoká škola múzických umení
21. Február 2024
Zmluva o dielo
0121/FTF/2024
100,00 € Martin Ciel Vysoká škola múzických umení
21. Február 2024
Zmluva o dielo
031/VŠMU/2024
2 000,00 € Ondrej Gavalda Vysoká škola múzických umení
21. Február 2024
Zmluva o dielo
0068/FTF/2024
100,00 € Lubomír Viluda Vysoká škola múzických umení
21. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0116/FTF/2024
360,00 € Mária Grafová Vysoká škola múzických umení
21. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0117/FTF/2024
360,00 € Dagmar Dutkova Vysoká škola múzických umení
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
027/VŠMU/2024
975,00 € Ivica Liszkayová Vysoká škola múzických umení
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
028/VŠMU/2024
1 143,00 € Ivica Liszkayová Vysoká škola múzických umení
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
029/VŠMU/2024
975,00 € Marta Poláková Vysoká škola múzických umení
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
030/VŠMU/2024
1 143,00 € Marta Poláková Vysoká škola múzických umení
19. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
20/DF/2024
270,00 € Dáša Čiripová Vysoká škola múzických umení
19. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
19/DF/2024
270,00 € Ján Šimko Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0070/FTF/2024
300,00 € Sára Kausichová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0072/FTF/2024
220,00 € Lea Jobbagyová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o vykonaní prednášok
0031/FTF/2024
180,00 € Alexandra Gabrižová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0082/FTF/2024
200,00 € Julius Schmitzer Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0109/FTF/2024
42,00 € Lucia Katuščáková Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0108/FTF/2024
580,00 € Ľubica Megová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0106/FTF/2024
530,00 € Diana Hanzelová Vysoká škola múzických umení
16. Február 2024
Zmluva o dielo
0107/FTF/2024
100,00 € Tamara Fargašová Vysoká škola múzických umení