Centrálny register zmlúv

Vysoká škola múzických umení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2017
LICENČNÁ ZMLUVA
02/VŠMu/2017
58,00 € Anna Čuková Vysoká škola múzických umení
22. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
231/HTF/2023
750,00 € Simona Babjaková Vysoká škola múzických umení
20. September 2023
Zmluva o dielo
0522/FTF/2023
300,00 € Gabriel Gavalier Vysoká škola múzických umení
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
196/VŠMU/2023
2 219,00 € Samuel Ducár Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o používaní mobilného zariadenia
177/VŠMU/2023
0,00 € Jeozef Kubica Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
238/HTF/2023
400,00 € Silvia Lejava Adamíková Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o dielo
0521/FTF/2023
300,00 € Marián Stupák Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o dielo
0520/FTF/2023
150,00 € Denisa Sádecká Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
236/HTF/2023
20,00 € Hana Urbancová Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
201/HTF/2023
320,00 € Lucia Budzelová Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
194/VŠMU/2023
2 496,00 € Ema Diehelová Vysoká škola múzických umení
19. September 2023
Dohoda o grante na štúdium
195/VŠMU/2023
3 055,00 € Patrícia Lucia Balajová Vysoká škola múzických umení
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
186/VŠMU/2023
2 182,00 € Natália Novotová Vysoká škola múzických umení
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
192/VŠMU/2023
2 182,00 € Marie Bernardová Vysoká škola múzických umení
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
193/VŠMU/2023
2 182,00 € Tereza Ťaptíková Vysoká škola múzických umení
15. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
178/VŠMU/2023
2 236,00 € Filip Babić Vysoká škola múzických umení
15. September 2023
Emma Kováčová
174/VŠMU/2023
1 764,00 € Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž Vysoká škola múzických umení
15. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
173/VŠMU/2023
2 680,00 € Juliána Horváthová Vysoká škola múzických umení
15. September 2023
Dohoda o grante na štúdium
187/VŠMU/2023
1 932,00 € Marianna Kušnierová Vysoká škola múzických umení
15. September 2023
Dohoda o grante na stáž
188/VŠMU/2023
5 850,00 € Viktória Malá Vysoká škola múzických umení