Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 65
55,00 € Študentský domov AU Adrián Urda
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 56
55,00 € Študentský domov AU Alina Kravchenko
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 63
55,00 € Študentský domov AU Andrea Šoltésová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 60
55,00 € Študentský domov AU Dana Rechtorikova
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 50
55,00 € Študentský domov AU Eliška Hlaváčová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 59
55,00 € Študentský domov AU Jakub Petrík
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 64
55,00 € Študentský domov AU Jana Švec
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-22/P2022-ERA+/STA
660,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Miloš Cettl
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-23/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-24/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD.
17. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z 29/2023-KV
Doplnená
238,60 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Matvi s.r.o.
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 19
55,00 € Študentský domov AU Sarah Kasanová
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 28
55,00 € Študentský domov AU Sarah Slotová
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 14
55,00 € Študentský domov AU Tomáš Varadzyn
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 18
55,00 € Študentský domov AU Viktória Kadášová
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 26
55,00 € Študentský domov AU Viktória Pukasová
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 32
55,00 € Študentský domov AU Zuzana Kollárová
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 33
55,00 € Študentský domov AU Anastasiia Kovalova
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 37
55,00 € Študentský domov AU Barreiros Rodrigo
16. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 41
55,00 € Študentský domov AU Ema Prajová