Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-28_2324
Doplnená
4 106,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Klaudia Chomisteková
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-22_2324
Doplnená
6 184,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Alina Rybak
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 46
55,00 € Študentský domov AU Alexandra Ferková
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 42
55,00 € Študentský domov AU Ivona Barbaričová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 48
55,00 € Študentský domov AU Miroslava Gavalová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 47
55,00 € Študentský domov AU Noémi Galajdová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 45
55,00 € Študentský domov AU Ondrej Ferko
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 43
55,00 € Študentský domov AU Sara Domonkošová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 44
55,00 € Študentský domov AU Tereza Farkašová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 57
55,00 € Študentský domov AU Adam Kyjanek
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 65
55,00 € Študentský domov AU Adrián Urda
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 56
55,00 € Študentský domov AU Alina Kravchenko
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 63
55,00 € Študentský domov AU Andrea Šoltésová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 60
55,00 € Študentský domov AU Dana Rechtorikova
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 50
55,00 € Študentský domov AU Eliška Hlaváčová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 59
55,00 € Študentský domov AU Jakub Petrík
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 64
55,00 € Študentský domov AU Jana Švec
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-22/P2022-ERA+/STA
660,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Miloš Cettl
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-23/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-24/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD.