Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 49
55,00 € Študentský domov AU Laura Geburová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 61
55,00 € Študentský domov AU Laura Rumanská
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 58
55,00 € Študentský domov AU Lukáš Mokrý
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 66
55,00 € Študentský domov AU Magdaléna Belejová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 53
55,00 € Študentský domov AU Michaela Kapušanská
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 55
55,00 € Študentský domov AU Radka Kožejová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 51
55,00 € Študentský domov AU Rebeka Hudáková
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 52
55,00 € Študentský domov AU Samuel Janiš
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 54
55,00 € Študentský domov AU Samuel Konečný
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 67
55,00 € Študentský domov AU Magda Lukáš
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-25_2324
Doplnená
4 427,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Barbora Kodešová
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-28_2324
Doplnená
4 106,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Klaudia Chomisteková
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-22_2324
Doplnená
6 184,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Alina Rybak
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 46
55,00 € Študentský domov AU Alexandra Ferková
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 42
55,00 € Študentský domov AU Ivona Barbaričová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 48
55,00 € Študentský domov AU Miroslava Gavalová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 47
55,00 € Študentský domov AU Noémi Galajdová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 45
55,00 € Študentský domov AU Ondrej Ferko
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 43
55,00 € Študentský domov AU Sara Domonkošová
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 44
55,00 € Študentský domov AU Tereza Farkašová