Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00087/2024 RE
0,00 € prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00088/2024 RE
0,00 € prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00081/2024 RE
0,00 € Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Február 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00066/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Dominka Janigová
6. Február 2024
Príkazná zmluva
ZML 00076/2024 RE
100,00 € Ing. Marek Rypák, MSc. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Február 2024
Príkazná zmluva
ZML 00075/2024 RE
100,00 € Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00082/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Jakub Mahút
5. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00083/2024 RE
455,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Nikola Plišková
2. Február 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00079/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mahútová Lucia
1. Február 2024
Dohoda o grante pre program Erasmus, mobilita zamestnancov projekt č. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00074/2024 RE
1 020,00 € prof. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
31. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00073/2024 RE
0,00 € Peter Volek , prof. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Január 2024
Zmluva o podnájme obytných miestností
ZML 00055/2024 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku prof. Irina Chelysheva, DrSc.
30. Január 2024
Príkazná zmluva
ZML 00063/2024 RE
100,00 € Mgr. Magdaléna Hovanová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Január 2024
Príkazná zmluva
ZML 00062/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Január 2024
Príkazná zmluva
ZML 00061/2024 RE
100,00 € Božík Michal Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Január 2024
Príkazná zmluva
ZML 00060/2024 RE
100,00 € Lívia Halmkan Smiešna Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Január 2024
Príkazná zmluva
ZML 00059/2024 RE
100,00 € Hollá Katarína Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Január 2024
Dohoda -Erasmus- mobilita jednotlivca č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED- 000126273
ZML 00068/2024 RE
2 626,00 € Natália Baima de Silvia Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Január 2024
Príkazná zmluva
ZML 00026/2024 RE
300,00 € doc.PhDr. Radomír Vlček, CSc. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Január 2024
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie projekt :619857-EPP-1-2020-1LT-EPPKA1-JMB-MOB
ZML 00025/2024 RE
1 108,00 € Mgr. Daniel Markovič, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku