Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00163/2024 RE
370,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Krupová Patrícia
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00164/2024 RE
425,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Figová Dominika
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00165/2024 RE
403,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kopčíková Barbora
27. Február 2024
Zmluva o nájme obytných miestností
ZML 00149/2024 RE
Doplnená
450,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské podhradie
27. Február 2024
Zmluva o nájme obytných priestorov
ZML 00150/2024 RE
Doplnená
450,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské podhradie
27. Február 2024
Zmluva o nájme obytných miestností
ZML 00151/2024 RE
960,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Andriy Nykonenko
26. Február 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00134/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Peter Málik
26. Február 2024
Dohoda o používaní HVPS
ZML 00135/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. František Horváth, PhD.
26. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00139/2024 RE
1 050,00 € Ing. Jezef Macko,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00136/2024 RE
1 050,00 € PaedDr. Mária Vargová PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00137/2024 RE
1 050,00 € PaedDr. Miriam Uhrinová , PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00138/2024 RE
1 050,00 € Ing. Dana Blahútová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Február 2024
Darovacia zmluva
ZML 00146/2024 RE
100,00 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00132/2024 RE
1 280,00 € Peter Kravčák, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00141/2024 RE
0,00 € Rastislav Adamko, prof., PhD. Katolícka univerzita Ružomberok
23. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00142/2024 RE
4 275,00 € Khrystyna Barchuk Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00133/2024 RE
0,00 € doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00131/2024 RE
1 280,00 € Mgr. Lucia Kravčíková Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00121/2024 RE
435,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Adamchuk Tetiana
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00122/2024 RE
370,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bojtim Marcel