Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00133/2024 RE
0,00 € doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00131/2024 RE
1 280,00 € Mgr. Lucia Kravčíková Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00121/2024 RE
435,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Adamchuk Tetiana
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00122/2024 RE
370,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bojtim Marcel
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00115/2024 RE
289,64 € Katolícka univerzita v Ružomberku Šumichrastová Terézia
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00114/2024 RE
316,15 € Katolícka univerzita v Ružomberku Balková Eva
20. Február 2024
Zmluva o podnájme obytných miestností
ZML 00113/2024 RE
396,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku prof. Irakli Tskhvediani
20. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00123/2024 RE
4 275,00 € Nika Kovalska Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00109/2024 RE
1 160,00 € Helena Fogašová Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Február 2024
Kúpna zmluva ZML 00098/2024 RE
ZML 00098/2024 RE
197 316,00 € DATALAN, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00102/2024 RE
0,00 € PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00117/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ján Sahul
19. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00118/2024 RE
435,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Shapovalenko Kateryna
19. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00119/2024 RE
390,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Málik Stanislav
19. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00120/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Onderčová Ema
14. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00095/2024 RE
0,00 € Ing. Peter Debnár Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML 00094/2024 RE
1 260,00 € Gymnázium sv. Andreja Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Február 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov školenie č. 2023-1-SK-KA131-HED-000126273
ZML 00093/2024 RE
1 050,00 € Mgr. Jana Kiškovská Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Február 2024
Dohoda o prevode telefónneho čísla
A23502974
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Február 2024
Príkazná zmluva
ZML 00090/2024 RE
74,00 € doc. Mgr. Michal Ružička, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku