Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. ZML 367/2024 RE
ZML 00367/2024 RE
29 755,08 € TAURIS, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00368/2024 RE
0,00 € Štefan Tkáčik, RNDr.,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Erasmus- dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00358/2024 RE
1 535,00 € Katarína Labudová Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00359/2024 RE
1 535,00 € Viera Rassu Nagy, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00360/2024 RE
1 340,00 € Giga Khositashvili Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov výučba č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00361/2024 RE
1 535,00 € Martin Pinkoš Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00356/2024 RE
0,00 € PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
ZML 00362/2024 RE
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
ZML 00363/2024 RE
0,00 € Obecný úrad Ladce Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00364/2024 RE
0,00 € Rule Holding, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov výučba č. 2023-1-SK-KA131-HED-000126273
ZML 00366/2024 RE
910,00 € PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, phD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov výučba č. 2023-1-SK-KA131-HED-000126273
ZML 00365/2024 RE
910,00 € prof. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Máj 2024
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení povinnej prevádzkovej praxi pre žiakov
ZML 00355/2024 RE
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00349/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00350/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00351/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00352/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
ZML 00343/2024 RE
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00345/2024 RE
0,00 € Martin Kuniak Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00342/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bc. Izabela Nováková