Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Rámcová zmluva ZML 00296/2024 Re
ZML 00296/2024 RE
10 912,50 € CBA VEREX, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00302/2024 RE
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Gorazda Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00294/2024 RE
0,00 € PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00285/2024 RE
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00284/2024 RE
0,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00283/2024 RE
0,00 € Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00282/2024 RE
0,00 € Súkromná spojená škola Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00293/2024 RE
0,00 € ARCUS špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00278/2024 RE
40,00 € Peter Janota Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00279/2024 RE
40,00 € Jozef Mikloš Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00277/2024 RE
40,00 € Anna Oravcová Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Erasmus zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu Kľúčová akcia 2 strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania č. Erasmus-EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00281/2024 RE
865,00 € doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00289/2024 RE
0,00 € Katolícka ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00219/2024 RE
150,00 € Fábriová Lucia Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00220/2024 RE
150,00 € Rudolf Jurolek Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00221/2024 RE
100,00 € Matej Stachera Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00222/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. Marek Mitka, PhD., DiS.art. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00223/2024 RE
150,00 € Mgr. Dávid Drziak, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00224/2024 RE
200,00 € Mgr. Lukáš Dvorščák Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00225/2024 RE
150,00 € prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku