Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi
ZML 00152/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
29. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00148/2024 RE
1 235,00 € doc.PaedDr, Martin Papčo, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00147/2024 RE
910,00 € doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00171/2024 RE
4 360,00 € Silvia Petrosyan Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Február 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00172/2024 RE
1 020,00 € doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Február 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00173/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku SL.Lic. Andrej Krivda, PhD.
29. Február 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
ZML 00174/2024 RE
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00178/2024 RE
0,00 € Peter Volek, prof. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Február 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla na pracovnú cestu Erasmus
ZML 00153/2024 RE
0,00 € Peter Kravčák, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00157/2024 RE
425,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Antošová Karin
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00158/2024 RE
403,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Frančeková Daniela
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00159/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Petríková Tatiana
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00160/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Tomášová Renáta
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00161/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Tomášová Renáta
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00162/2024 RE
480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Vnenková Natália
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00163/2024 RE
370,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Krupová Patrícia
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00164/2024 RE
425,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Figová Dominika
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00165/2024 RE
403,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kopčíková Barbora
27. Február 2024
Zmluva o nájme obytných miestností
ZML 00149/2024 RE
Doplnená
450,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské podhradie
27. Február 2024
Zmluva o nájme obytných priestorov
ZML 00150/2024 RE
Doplnená
450,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské podhradie