Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Príkazná zmluva
002/2024
80,00 € Václav Janoščík Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
630/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
633/2023
2 500,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Daniel Janec
21. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní expertných služieb pri príprave podkladov a vypracovaní projektových zámerov a žiadostí o investičnú podporu a poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj infraštruktúry VŠVU
631/2023
74 400,00 € ALEF Distribution SK, s. r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8. December 2023
Príkazná zmluva
627/2023
80,00 € Ilona Németh Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8. December 2023
Príkazná zmluva
628/2023
80,00 € Ján Zálešák Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8. December 2023
Príkazná zmluva
629/2023
480,00 € Michaela Turanská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
7. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
625/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
7. December 2023
ZMLUVA O PRIJÍMANÍ PLATOBNÝCH KARIET
626/2023
0,00 € Tatra banka a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
624/2023
500,00 € Ladislav Tkáčik Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. December 2023
Príkazná zmluva
620/2023
150,00 € Peter Michalovič Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. December 2023
Príkazná zmluva
621/2023
150,00 € Karol Weisslechner Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. December 2023
Príkazná zmluva
622/2023
150,00 € Ján Šipöcz Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. December 2023
Príkazná zmluva
623/2023
50,00 € Katarína Poliačiková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. November 2023
Zmluva 2023111300157805
615/2023
0,00 € Papaya POS s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
616/2023
210,00 € Peter Važan Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
617/2023
90,00 € Beata Jablonská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
618/2023
200,00 € Juraj Horváth Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
619/2023
100,00 € Viktória Kollerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
28. November 2023
Príkazná zmluva
613/2023
623,30 € Tereza Pálková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave