Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
276/2024
50,00 € Andrea Dilhoffová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
264/2024
1 000,00 € Volodymyr Serhachov Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
265/2024
50,00 € René Gabrielli Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
266/2024
0,00 € Šimon Rigas Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
267/2024
1 000,00 € Diego Hernando Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
268/2024
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave HANY KAŠIČKOVÁ s.r.o.
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
269/2024
50,00 € Slavomíra Ondrušová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
270/2024
50,00 € Marek Mati Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
271/2024
50,00 € Maté Csanda Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
272/2024
50,00 € Katarína Poliačiková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
259/2024
50,00 € Henrieta Tholt Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
260/2024
50,00 € Michal Lošonský Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
261/2024
0,00 € Vladimíra Büngerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Máj 2024
Smlouva o výpůjčce
262/2024
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Gočárova galerie
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní expertných služieb pri príprave podkladov a vypracovaní projektového zámeru a žiadostí o investičnú podporu a poskytnutie finančných prostriedkov na podporu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti VŠVU
263/2024
12 000,00 € PROCED CONSULTING, s. r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
245/2024
50,00 € Barbora Matáková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
246/2024
50,00 € Juraj Gregorek Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
247/2024
50,00 € Barbora Matáková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
248/2024
50,00 € Juraj Gregorek Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
249/2024
50,00 € Barbora Matáková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave