Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. Marec 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2/2011
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Máj 2011
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme
1 / P / 2011
0,00 € Daniel Janec Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Máj 2011
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov
2 / P / 2011
0,00 € Anna Matlovičová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Máj 2011
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov
3 / P / 2011
0,00 € Vladimír Švestka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. Máj 2011
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme hnuteľných vecí
4 / P / 2011
0,00 € Anna Matlovičová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5 / P / 2011
0,00 € Hana Horbanová Kašičková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
7. Jún 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1180111/50
1180111/50
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 100/016/2010/P o nájme meracích zariadení – osobných termoluminiscenčných dozimetrov
100/016/2010/P
Doplnená
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Júl 2011
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme
6 / P / 2011
0,00 € Igor Spiegel – SPIEGEL Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. August 2011
Zmluva o nájme
11
0,00 € INGSTEEL, spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. September 2011
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme
2 / N / 2011
0,00 € Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Október 2011
Dodatok číslo 3 k zmluve o spolupráci
4/2011
0,00 € CKM SYTS Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. Október 2011
Zmluva o nájme
3 / N / 2011
0,00 € Daniel Janec Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4 / N / 2011
0,00 € Vladimír Švestka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8. November 2011
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstav
015/CV/2011
0,00 € Mestská knižnica v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. November 2011
Zmluva o spolupráci
5/2011
0,00 € Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. November 2011
Zmluva o poskytovaní stravovania
6/2011
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. December 2011
Komisionárska
37/2011
0,00 € ARTFORUM spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. December 2011
Dodatok č.4 k zamestnávateľskej zmluve
100023630
Doplnená
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave