Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
030/2010/5.1/OPVaV/D01
Doplnená
5 744 102,21 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Jún 2013
Kúpna zmluva
259/2013
Doplnená
3 769 328,26 € DATALAN a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
12. Apríl 2011
Zmluva o dielo
008/2011/GD
Doplnená
1 557 252,74 € INGSTEEL, spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2. Október 2012
Kúpna zmluva
02DG2012
Doplnená
617 416,80 € MONOGRAM Technologies, spol. s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. September 2011
Zmluva o dielo
031/2011/GD
Doplnená
583 625,95 € INGSTEEL, spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí grantu
342/2017
311 513,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
220/2018
299 228,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. August 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
324/2018
Doplnená
214 230,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí grantu
317/2016
Doplnená
194 760,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
12. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí grantu
426/2017
188 255,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
325/2022
181 638,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. September 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNEJ A PORADENSKEJ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)
441/2023
159 833,33 € EUREDing s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8. August 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
307/2019
141 020,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
12. Marec 2019
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
106/2019
Doplnená
140 400,00 € MAPET, spol.s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Máj 2014
Rámcová kúpna zmluva
324/2014
Doplnená
122 586,19 € ISPE, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. Jún 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
13201-1058/BRATISL04
117 604,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
350/2015
Doplnená
122 589,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí grantu
316/2016
Doplnená
216 629,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. August 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
306/2019
111 775,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Jún 2014
ZMLUVA O DIELO
341/2014
97 799,86 € EMtest-SK s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave