Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Príkazná zmluva
030/2024
0,00 € Viera Mohnaczká Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Január 2024
Príkazná zmluva
031/2024
0,00 € Alžbeta Chovancová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Január 2024
Príkazná zmluva
032/2024
0,00 € Irena Gečevská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
014/2024
0,00 € Renáta Pisklová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
015/2024
0,00 € Eva Dergnovichová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
016/2024
0,00 € Jana Jandová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
018/2024
0,00 € Helena Mišurová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
019/2024
0,00 € Božena Korábová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
020/2024
0,00 € Rita Wagnerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2024
Príkazná zmluva
017/2024
0,00 € Jana Bojsová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17. Január 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
011/2024
920,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola múzických umení v Bratislave Filmová a televízna fakulta
23. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
012/2024
150,00 € Barbara Davidson Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Január 2024
Z M L U V A O VEDENÍ WORKSHOPU
013/2024
400,00 € Lenka Hámošová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
001/2024
150,00 € Katarína Beňová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Január 2024
Príkazná zmluva
007/2024
300,00 € Peter Michalovič Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Január 2024
Príkazná zmluva
008/2024
300,00 € Miloš Ševčík Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Január 2024
Príkazná zmluva
009/2024
300,00 € Veronika Kucharská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. Január 2024
Nájomná zmluva
010/2024
1 080,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Eduard Herber
15. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
003/2024
150,00 € Ľubica Hustá Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
004/2024
150,00 € Anna Blonska Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave