Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2018
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.; č. zmluvy RÚVZ 1013/7/11
35711146
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. Január 2018
ZMLUVA 18K990005 o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok s DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.
1079/1/18
3,50 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce ZO OZ zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1075/12/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1075/12/17
60,00 € Martin Balog Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1077/14/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1077/14/17
60,00 € Stanislav Jenčo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1076/13/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1076/13/17
60,00 € Mária Kostovčíková Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2017
Dohoda o splátkach č. 1074/11/17 uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1074/11/17
60,00 € Veronika Hoľanová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. December 2017
OBJEDNÁVKA SLUŽBY (lP PBX) č. 2 ako čiastková zmluva uzatvorená v súlade s článkom 3. Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a s § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
1073/10/17
0,00 € SWAN, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. Október 2017
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1072/9/17
1072/9/17
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
16. Október 2017
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, s MUDr. Katarína Ondová č. 1071/8/17
1071/8/17
25,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce MUDr. Katarína Ondová
31. Júl 2017
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie vozidiel č. 8711702655 (PZP), vozidlo HYUNDAI, MI 028BD
1070/7/17
71,40 € AXA pojišťovna a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Marec 2017
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1069/6/17
1069/6/17
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
31. Január 2017
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka; číslo zmluvy 1067/4/17
1067/4/17
150,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Čuhaničová
3. Január 2017
DOXX-Stravné lístky: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 16K992004
1064/1/17
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. Január 2017
Komisionárska zmluva s LE CHEQUEDEJEUNERs.r.o. č. 1065/2/17
1065/2/17
0,00 € LE CHEQUEDEJEUNERs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
2016/013910
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základnou organizáciou odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zastúpenou Bc. Karín Záviskou, predsedkyňou Výboru ZO SOZZaSS
7. November 2016
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov so DOXX Stravné lístky, č. zmluvy 1063/9/16
1063/9/16
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
19. Október 2016
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1062/8/16
1062/8/16
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
12. Október 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách so SWAN, a.s. č.z. 1061/7/16
1061/7/16
Doplnená
0,00 € SWAN, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
23. September 2016
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1060/06/16
1060/06/16
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.