Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 024/2021 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
1123/6/21
0,00 € FECUPRAL spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky 1-793274524157
1122/5/21
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. Január 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky 1-792500303012
1121/4/21
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Január 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021, č. 1119/2/21
1119/2/21
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
13. November 2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ; kód objednávky 1-791289764085
944/14/07
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. Október 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1116/16/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1011/11/20
1011/11/20
25,00 € Eva Tokárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
3. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1012/12/20
1012/12/20
25,00 € Ľudvík Tokár Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. August 2020
Dohoda o splátkach č. 1015/15/20
1015/15/20
250,00 € Erika Pulková Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
18. Máj 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1006/6/20
1006/6/20
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Zuzana Kočerhová
22. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb - č. 1010/10/20
1010/10/20
450,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. Jún 2020
NÁJOMNÁ ZMLUVA o prenájme nebytových priestorov s Valéria Kovaľová VALERY
1007/7/20
1 186,38 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Valéria Kovaľová VALERY
25. Máj 2020
Dohoda o splátkach č. 1009/9/20
1009/9/20
30,00 € Mária Lazárová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb; č. 1004/4/20
1004/4/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb; č. 1005/5/20
1005/5/20
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Január 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1103/3/20
1103/3/20
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Adriana Horňaková
28. Január 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1101/01/20
1101/01/20
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Dominika Štofová
28. Január 2020
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1102/02/20
1102/02/20
100,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Viktória Hujdičová
19. December 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ; kód objednávky 1-744744812745
480/225/03
48,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201924439_Z - stravné poukážky
1100/9/19
30 569,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce