Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov č. 1024/5/12
1024/5/12
0,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
12. November 2012
Kúpna Zmluva č.01/10/2012 Renovácia tonerov a cartridge
01/10/2012
0,00 € GLOBAL-A, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Január 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
4. Apríl 2013
ZMLUVA č. 40-000064136PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
40-000064136PO2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Október 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s SPP a.s., č. zmluvy 9100116834
9100116834
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
18. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 35711146 so Slovanet a.s.; č. zmluvy RÚVZ 1013/7/11
1013/7/11
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
13. Január 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
22. Január 2014
Dodatok č.4 k Zmluve 1002/11/10 z 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb
Dodatok č.4
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
14. November 2014
Zmluva č. 1048/5/14. Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
1048514
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
16. December 2014
DOHODA o vykonaní odbornej praxe č. 1047/4/14
1047414
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
8. Január 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce ZO SOZZ a SS Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach
19. Január 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 269/2010 o poskytovaní stravovacích služieb v znení dodatkov č. 1-4
269/2010
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. Máj 2015
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1050/2/15 o nájme a podnájme nebytových priestorov, Valéria Kovaľová VALERY
1050/2/15
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Valéria Kovaľová VALERY
19. Jún 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb
1002/11/10
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
24. November 2015
Dohoda o splátkach s Hans&Iby, s.r.o.
2015/3
0,00 € Hans&Iby, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
8. December 2015
Dohoda o splátkach so Skender Hiseni
2015/4
0,00 € Skender Hiseni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. December 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
2015/5
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce ZO OZ zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
12. Október 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách so SWAN, a.s. č.z. 1061/7/16
1061/7/16
Doplnená
0,00 € SWAN, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
7. November 2016
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov so DOXX Stravné lístky, č. zmluvy 1063/9/16
1063/9/16
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
22. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
2016/013910
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základnou organizáciou odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zastúpenou Bc. Karín Záviskou, predsedkyňou Výboru ZO SOZZaSS