Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2019
Zmluva o dielo s HousePro SK - umývanie fasády č. 1099/8/19
1099/8/19
6 610,00 € HousePro SK, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
4. Jún 2019
Zmluva o praktickej výučbe č. 1098/7/19
1098/7/19
45,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Štofová
29. Apríl 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 158/2001, č. zmluvy RÚVZ Mi: 184/21/01
184/21/01
1 198,80 € Wolters Kluwer SRs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
19. Marec 2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel a.s.
1095/4/19
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
5. Marec 2019
ZMLUVA Č. D2019012549 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19 číslo. D2019012549
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
27. Február 2019
ZMLUVA Č. D2019012549 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19 č. D2019012549
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
5. Február 2019
ZMLUVA Č. D2019012509 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV s Disig, a.s.
1094/3/19
Doplnená
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
10. Január 2019
Kolektívna zmluva na roky 2019 a 2020
1092/1/19
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základnou organizáciou odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
26. November 2018
Dohoda o splátkach č. 1090/12/18
1090/12/18
1 000,00 € GURMÁN MI, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
28. November 2018
DOHODA 18ZA045 o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 1091/13/18
1091/13/18
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Kancelária 24h s.r.o.
2. Október 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače č. 1086/8/2018
1086/8/2018
2 758,20 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. August 2018
Poistná zmluva Povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo č. 2406242218, č. 1087/9/18 s Generali a.s. na MITSUBISHI Lancer 2018
1087/9/18
134,32 € Generali Poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. August 2018
Poistná zmluva Havarijné poistenie na motorové vozidlo č. 2406242217, č. 1088/10/18 s Generali a.s. na MITSUBISHI Lancer 2018
1088/10/18
302,26 € Generali Poisťovňa, a. s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. August 2018
Poistná zmluva pre Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č. 6374795523 s Colonnade Insurance S.A. na MITSUBISHI Lancer 2018
1089/11/18
40,00 € Colonnade Insurance S.A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Júl 2018
Nájomná zmluva s Alpha medical, a.s., č. 1085/7/18
1085/7/18
10 862,55 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Alpha medical, a.s.
28. Jún 2018
Zmluva o praktickej výučbe č. 1084/6/18, uzatvorená podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1084/6/18
1,37 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
31. Máj 2018
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme a podnájme nebytových priestorov s Miriam Džuganová, č. 1083/5/18
1083/5/18
51,45 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Miriam Džuganová
3. Máj 2018
Zmluva č. 18–257s o servise a výkone zodpovednej osoby, č. 1081/3/18
1081/3/18
70,00 € BESONE, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
10. Máj 2018
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel Slovensko a.s., č. 1082/4/18
1082/4/18
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
22. Marec 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A0953203, č. 479/224/03
479/224/03
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce