Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, č. 1171/7/24 s Petra Miťková
1171/7/24
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Miťková
30. Apríl 2024
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, s Petra Dudášová č. 1170/6/24
1170/6/24
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Dudášová
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. o InBody270
1169/5/24
5 500,00 € MedSystem s.r.o Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s Allio s.r.o.
1168/04/24
95,00 € Allio s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
1. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA podľa § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s Unilabs
1166/2/24
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Unilabs Slovensko, s. r. o.
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Kolka
1165/1/24
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
15. December 2023
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 1164/12/23
1164/12/23
25,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce MUDr. Jana Mihalečková
22. November 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA podľa § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 1163/11/23
1163/11/23
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
17. Júl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov s Miriam Džuganová č. 1161/9/23
1161/9/23
723,24 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Miriam Džuganová
11. Júl 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 158/2001, č. zmluvy RÚVZ Mi: 184/21/01
184/21/01
0,00 € Wolters Kluwer SRs.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb uzavretá podľa § 84 zákona č. 542/2021 Z. z. ; č. A22109744
1160/8/23
5,00 € Orange Slovensko a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
31. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb, v znení dodatkov č. 1-8
1002/11/10
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 1158/6/23 s Kolka s.r.o
1158/6/23
50,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
30. Január 2023
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 1154/2/23
1154/2/23
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Miťková
30. Január 2023
Zmluva o praktickej výučbe uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 1153/1/23
1153/1/23
50,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Petra Dudášová
23. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023 - 2024 č. 1152/13/22 s ZO SOZZaSS pri RÚVZ Michalovce
1152/13/22
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
1130/1/22
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1144/5/22
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1145/6/22
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20. Január 2022
Dohoda o splátkach uzatvorená podľa §7 zák. č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov
1141/2/22
350,00 € Mgr. Rastislav Rožok Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce