Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2018
Dodatok č. 25 k Zmluve č. 33NPSL000111
D25/33NPSL000111
235 941,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
27. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb
RZ_2023_autocont
4 896,00 € AUTOCONT s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
18. September 2023
Zmluva o nájme kavomatu
Z_2023_kavomat
4 255,00 € T – 613, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
14. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
D_2023_mundierova
2 000,00 € Miriam Mundierová Psychiatrická liečebňa, Sučany
12. September 2023
Dodatok č.33 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
DZ_2023_c33_Dovera
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
4. September 2023
Rámcová dohoda - lieky a liečivá
RD_2023_Senium Medica
144 011,21 € Senium Medica, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
4. September 2023
Dodatok č. 43 k zmluve o poskytovaní zdrav. starostlivosti
DZ_2023_c43_VSZP
400 085,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
24. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Z_2023_Obec-Sucany
70,00 € Obec Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
2. August 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 24.08.2022
DZ_2023_Senium-medica_c_1
138 875,00 € Senium Medica s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_Inmedia-c-8
41 188,83 € INMEDIA, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_Chrien-c-9
31 658,76 € CHRIEN, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_FatraTip-c-10
53 084,16 € Fatra TIP, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_Pozama-meat-c-5
55 623,43 € POZANA MEAT s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_Novocasing-Nitra-c-7
49 480,59 € Novocasing Nitra, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_LPaC-Vcela-c-6
29 570,87 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
27. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti PL Sučany
Z_2023_zvysenie KB PL Sucany
196 605,36 € IXPERTA s.r.o., organizačná zložka Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Z_2023_Stred-Distribucna
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Máj 2023
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluvy na rok 2023
DZ_2023_KZ-c-1
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Máj 2023
Zmluva o odbornej pomoci
Z_2023_UK_c-4
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Máj 2023
Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
DZ_2023_UNION-Dodatok c_22
197 146,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Union zdravotná poisťovňa, a. s.