Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Rámcová dohoda
RD/2022/Inmedia/PVaN
59 656,98 € INMEDIA, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. Apríl 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
Z/2022/Karaf
0,00 € Ing. Silvia Karaffová Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. Apríl 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
Z/2022/Kovac
0,00 € Ing. Peter Kováčik Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. Apríl 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
Z/2022/Salay
0,00 € Ing. Michal Salay Psychiatrická liečebňa, Sučany
4. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2007HIS
D2/2022/Promys
576,00 € PROMYS soft, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
D1/2022/Bufet
227,19 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Jana Siráňová
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služby AutoReport č. AR – 1/2022
Z/2022/GPS
12,00 € DeMoTech, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
D1/2022/Chrien
23 868,00 € CHRIEN, spol. s r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. Marec 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení
0000340
1 158,14 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. Marec 2022
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI
9020966
2 055,41 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Marec 2022
Dohoda o dodávkach produktov
D/2022/Johnson
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2022
Z/2022/i-Secure
480,00 € i-Secure, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Marec 2022
Dohoda o ochrane dôverných informácií a zachovaní mlčanlivosti
D/2022/Ixperta
0,00 € IXPERTA s.r.o., organizačná zložka Psychiatrická liečebňa, Sučany
16. Marec 2022
Rámcová dohoda č. 03/2022
RD03/2022/Mediland
4 674,00 € Mediland SK s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. 03/2022
RD/03/2022
9 314,84 € PAPERA s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. Február 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121546
Z1121546
78,60 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. Február 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber a veľkoodber č. 1121547
Z1121547
78,60 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. Február 2022
Zmluva o dodávke elektriny
Z0371/2022
0,30 € MAGNA ENERGIA a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Február 2022
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
PO/2022/Colonnade
153,00 € Colonnade Insurance S.A. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Február 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel
HP/2022/Kooperativa
1 158,65 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany