Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2021
Zmluva o poskytovaní auditných a odborných služieb 01/2021
01/2021/Cyberlogy
3 960,00 € Cyberlogy s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
9. November 2021
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
PZ/2021/Allianz
1 648,90 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
2. November 2021
Zmluva o nájme
NZ/2021/Stuch
1 740,16 € Marta Stuchlíková Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Október 2021
Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL000114
D19/2021/Union
121 400,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
14. Október 2021
Dodatok č.28 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NLDC000114
D28/2021/Dovera
59 763,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
5. Október 2021
Kúpna zmluva
KZ/2021/Asfin
53 880,00 € ASFIN s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. September 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb
RZ/2021/Autocont
4 896,00 € AUTOCONT s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. September 2021
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
DM/2021/Autocont
0,00 € AUTOCONT s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
23. September 2021
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8002382001
130,08 € UNIQA pojišťovna, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
23. September 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel
8002382000
505,23 € UNIQA pojišťovna, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
16. September 2021
Kúpna zmluva
KZ/2021/Seco
13 200,00 € SECO AUTOTRANS s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. September 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Senium
114 877,02 € Senium Medica s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
12. August 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Lippek
22 255,13 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. Júl 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Sarstedt
1 877,14 € SARSTEDT spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 07.08.2020
D1/2021/Senium
130 708,60 € Senium Medica s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. Jún 2021
Dodatok č. 38 k Zmluve č. 33NPSL000111
D38/33NPSL000111
351 055,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Jún 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Inmedia_M
35 588,88 € INMEDIA, spol. s r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Jún 2021
Zmluva o nájme
ZN/2021/Siran
2 726,28 € Jana Siráňová Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. Jún 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Fatratip
31 341,88 € Fatra TIP s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
15. Jún 2021
Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 29.05.2014
DZ/2021/ARE
0,00 € ARE s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany