Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 33NPSL000111
33NPLS000111
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. November 2011
Dodatok č. 5/2012 k zmluve o dodávke plynu
D52012
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. November 2011
Kúpno - predajná zmluva
8572011
0,00 € INMEDIA s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
10. Február 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb
D62012
0,00 € OZO, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. Február 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012
2012
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
2. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
861/2012
0,00 € Neurológia Wolfová s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. Marec 2012
Dodatok ku kúpnej zmluve č.857/2012 na dodanie tovaru
D857/2012
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
20. Apríl 2012
Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb
Zi 12/03/27 - TP - 3 - Zikeš/E
0,00 € Linde Gas k.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
15. Máj 2012
Dodatok ku kolektívnej zmluve 2012
Dodatok KZ 2012
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
20. Jún 2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb obyvateľstvu
413-2012
0,00 € Soňa Korčeková - ASO VENDING Psychiatrická liečebňa, Sučany
2. Júl 2012
Rámcová zmluva č. 02/2012 na dodávku liekov
02/2012
0,00 € Beatrix s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
16. Júl 2012
Dodatok č.5 k Zmluve č. 33NPSL000111
D5_33NPSL000111
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
24. Júl 2012
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.01/2011
01/2011
0,00 € Normál, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
9. Október 2012
Dodatok č.6/2013 k zmluve o dodávke plynu
D62013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. November 2012
Kúpna zmluva č. 03/2012
03/2012
0,00 € POZANA Mäso s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
24. Január 2013
Licenčná zmluva č. 13-0001
13-0001
0,00 € Medicom Software, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
8. Február 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
2013
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Marec 2013
Dodatok č. 7/2013 k zmluve o dodávke plynu
7/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
9. Apríl 2013
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb
4/06
0,00 € OZO, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
15. Apríl 2013
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 07/2012
D1 07/2012
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany