Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Zdravzar
112 161,60 € ZDRAVZAR s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. Máj 2021
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
D1/KZ/2021
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
17. Máj 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Inmedia
40 000,52 € INMEDIA, spol. s r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
29. Apríl 2021
Dodatok č.18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL000114
D18/2021/Union
110 800,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
16. Apríl 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Slovpap
10 299,48 € SLOVPAP SK s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
8. Apríl 2021
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 108/2007/ZODH/ZA
D4/108/2007
790,20 € HOUR, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Marec 2021
Zmluva č. 21-025s o servise a výkone zodpovednej osoby
21-025s
140,00 € BESONE, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Marec 2021
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
8 137,08 € Perfect Distribution a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
24. Marec 2021
Dohoda
D/2021/Johnson
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
8. Marec 2021
Dodatok č.27 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NLDC000114
D27/Dovera
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
18. Február 2021
Zmluva o dielo číslo: 01/2021
ZD/01/2021
47 745,47 € STRECHY KOSO s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
4. Február 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Perfect
3 894,88 € Perfect Distribution a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
3. Február 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Chrien
16 722,14 € CHRIEN, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
1. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
KZ/2021
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
18. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – strážnej služby
ZS/2021/Scylla
70 009,92 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
10. December 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
OVO2-2018/000028-02
16,82 € MAGNA ENERGIA a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
10. December 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
RZ/2020/OVO2-2018/000028-06
59,88 € MAGNA ENERGIA a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
14. December 2020
Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL000114
D17/6007NPSL000114
86 100,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. December 2020
Dodatok č. 37 k Zmluve č. 33NPSL000111
D37/2020/VŠZP
183 725,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
15. December 2020
Rámcová dohoda
RD/2020/Archiv
4 968,00 € ARCHÍV SB, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany