Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel
HP/2022/Kooperativa
1 158,65 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Február 2022
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
PZP/2022/Kooperativa
272,59 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany
17. Február 2022
Rámcová dohoda č. 02/2022
RD/2022/Perfect/OZM
3 846,59 € Perfect Distribution a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
1. Február 2022
Rámcová dohoda č. 01/2022
RD/2022/Perfect
10 188,70 € Perfect Distribution a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – strážnej služby
Z/2022/Scylla
73 408,80 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Január 2022
Dodatok č. 20 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL000114
D20/2022/Union
148 500,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
KZ/2022/Pls
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Január 2022
Dodatok č. 2 k realizačnej zmluve
D2/2022/Magna/ZP
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Január 2022
Dodatok č. 2 k realizačnej zmluve
D2/2022/Magna/EE
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Január 2022
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
D/2022/Kopp
3 000,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany MUDr. Dagmar Koppalová
21. Január 2022
Rámcová dohoda
RD/2022/Chrien
21 703,14 € CHRIEN, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
11. Január 2022
Zmluva o dielo číslo: 01/2022
ZD/2022/Elwork
12 098,20 € ELWORK, s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
28. December 2021
Dodatok č. 1 k realizačnej zmluve
D1/2021/Magna/ZP
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
29. December 2021
Dodatok č. 1 k realizačnej zmluve
D1/2021/Magna/EE
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
22. December 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Archiv
12 528,00 € ARCHÍV SB, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
9. December 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Clean
7 169,64 € CLEAN TONERY, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
8. December 2021
Kúpna zmluva
KZ/2021/Fiat
1 050,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Milan Novák
24. November 2021
Rámcová dohoda
RD/2021/Hamsal
41 469,48 € Hamsal, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
24. November 2021
Zmluva o poskytovaní auditných a odborných služieb 01/2021
01/2021/Cyberlogy
3 960,00 € Cyberlogy s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
9. November 2021
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
PZ/2021/Allianz
1 648,90 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa, Sučany