Centrálny register zmlúv

Psychiatrická liečebňa, Sučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_Novocasing-Nitra-c-7
49 480,59 € Novocasing Nitra, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
19. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu potravín
RD_2023_LPaC-Vcela-c-6
29 570,87 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
27. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti PL Sučany
Z_2023_zvysenie KB PL Sucany
196 605,36 € IXPERTA s.r.o., organizačná zložka Psychiatrická liečebňa, Sučany
6. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Z_2023_Stred-Distribucna
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Máj 2023
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluvy na rok 2023
DZ_2023_KZ-c-1
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Máj 2023
Zmluva o odbornej pomoci
Z_2023_UK_c-4
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Psychiatrická liečebňa, Sučany
25. Máj 2023
Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
DZ_2023_UNION-Dodatok c_22
197 146,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Union zdravotná poisťovňa, a. s.
15. Máj 2023
Dodatok č.32 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
DZ_2023_32-Dovera
82 490,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
12. Máj 2023
Rámcová dohoda k dodaniu tovaru
RD_2023_INMEDIA
53 085,89 € INMEDIA, spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
10. Máj 2023
Dodatok č. 42 k Zmluve č. 33NPSL000111
DZ_2023_VSZP-Dodatok_c_42
52 757,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia kybernetických bezpečnostných opatrení
Z_2023_Kreston
0,00 € Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
27. Apríl 2023
Rámcová dohoda dodanie tovaru (dezinfekčné prostriedky)
RD_2023_VIDRA
12 551,44 € VIDRA a spol. s.r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 07.04.2022
D_2023_Inmedia
65 640,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
21. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z_2023_PEVŠ
5,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodaniu tovaru (čistiace prostriedky)
RD_2023-2_CP
12 025,20 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
NZ_2023_9024349_koop
1 853,70 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, elektroniky
NZ_2023_0000737_koop
987,92 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Psychiatrická liečebňa, Sučany
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - manažéra kybernetickej bezpečnosti
Z_2023_iSecure
480,00 € i-Secure, s. r. o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30. Marec 2023
Zmluva o praktickej výučbe
Z_2023_fakulta-zdrav-viet
0,00 € Psychiatrická liečebňa, Sučany Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu
Z_2023_SPP-MO
119,38 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany