Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2018
Kúpna zmluva
Z20189424_Z
Zrušená
370 800,00 € HYDREX, s.r.o. AGRO CS Slovakia, a.s.
15. Marec 2018
Kúpna zmluva
Z20189425_Z
Zrušená
344 400,00 € Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki AGRO CS Slovakia, a.s.
9. Apríl 2016
Zmluva o dielo
Z20167958_Z
Zrušená
339 697,20 € Insomnium, s. r. o. Obec Tisinec
21. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20166198_Z
Zrušená
322 300,24 € OB-BELSTAV, s.r.o. Obec Ivanovce
31. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20167107_Z
Zrušená
322 000,00 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Kolbovce
17. August 2016
Zmluva o dielo
ÚVTOS-5-24-18-2016
Zrušená
321 350,17 € STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
21. August 2015
Zmluva o dielo
Z201520515_Z
Zrušená
312 000,00 € Siemens s.r.o. Mesto Trstená
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729863_Z
Zrušená
310 941,60 € Skanska SK a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201616499_Z
Zrušená
310 599,60 € Insomnium, s. r. o. Obec Železník
20. December 2017
Kúpna zmluva
Z201768858_Z
Zrušená
299 990,67 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
3. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20164449_Z
Zrušená
298 800,00 € SOAR, spol. s r.o. KEN-EX, spol. s r.o.
20. December 2017
Rámcová dohoda
Z201768989_Z
Zrušená
292 893,03 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5. December 2017
Rámcová dohoda
Z201765436_Z
Zrušená
290 515,86 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
30. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201831567_Z
Zrušená
287 999,00 € Slavko Jurko - JS Agrotechnika Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce
14. December 2017
Rámcová dohoda
Z201767951_Z
Zrušená
287 845,18 € GGFS s.r.o. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
2. August 2017
Kúpna zmluva
Z201726886_Z
Zrušená
285 540,00 € TRUMPF Slovakia, s.r.o. BOTH, s.r.o.
29. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
Z314011L975
Zrušená
284 833,49 € Spotrebiteľské právne centrum Sekcia európskych programov
29. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí NFP
Z314011Q340
Zrušená
275 093,28 € Nadácia Cvernovka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. Jún 2016
Zmluva o dielo
Z201613818_Z
Zrušená
267 960,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
19. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855705_Z - stiahnutá
Zrušená
263 976,00 € Marián Šupa Obec Nitrianske Sučany