Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201628420_Z
Zrušená
136 800,00 € Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
29. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20236033_Z
Zrušená
136 200,00 € AUTO VIBA s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
30. November 2017
Kúpna zmluva
Z201763413_Z
Zrušená
135 960,00 € Disig, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
22. Január 2018
Rámcová dohoda
Z20181079_Z
Zrušená
135 415,98 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201712465_Z
Zrušená
135 300,00 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836167_Z
Zrušená
135 000,00 € Študio - 21 plus s.r.o. Združenie obci "Uhrovská dolina"
19. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855706_Z - stiahnutá
Zrušená
135 000,00 € Marián Šupa Obec Chrenovec-Brusno
14. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518506_Z
Zrušená
134 900,00 € BASCO SK, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23. August 2018
Kúpna zmluva
Z201835272_Z
Zrušená
134 500,00 € Europe Media House s.r.o. Obec Palárikovo
5. Január 2016
Zmluva o dielo
Z201541982_Z
Zrušená
134 400,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Obec Vyšná Hutka
17. Január 2022
Kúpna zmluva
Z202125218_Z
Zrušená
134 400,00 € INGOCLEAR s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
3. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836369_Z
Zrušená
134 400,00 € Ing. Ján Buchanec Technik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201818579_Z
Zrušená
133 700,00 € Marián Šupa Obec Chrenovec-Brusno
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20236939_Z
Zrušená
133 440,00 € DataTrend Services, s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
20. September 2019
Kúpna zmluva
Z201927832_Z
Zrušená
133 330,80 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
12. December 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201645566_Z
Zrušená
133 298,59 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20161264_Z
Zrušená
133 024,00 € GGFS s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
12. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816095_Z
Zrušená
133 000,00 € Marián Šupa Obec Hrnčiarske Zalužany
20. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856212_Z
Zrušená
133 000,00 € SITE s.r.o. Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
16. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20205005_Z
Zrušená
132 000,00 € AUTOCONT s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže