Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2017
Zmluva o dielo
Z201733449_Z - stiahnutá
Zrušená
468 000,00 € GRAMES s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
13. September 2017
Zmluva o dielo
Z201744832_Z
Zrušená
451 140,00 € PIES SK ,s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729874_Z
Zrušená
451 140,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
31. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20167113_Z
Zrušená
449 280,00 € EUCOS SK s.r.o. Obec Kružlová
19. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201841942_Z
Zrušená
439 900,00 € Ticket Systems s. r. o. Slovenská konsolidačná, a.s.
9. Apríl 2016
Zmluva o dielo
Z20167955_Z
Zrušená
434 794,80 € Insomnium, s. r. o. Obec Vyšná Olšava
12. Október 2018
Rámcová dohoda
Z201842840_Z
Zrušená
434 643,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
21. Apríl 2017
Zmluva o dielo
Z201717989_Z
Zrušená
430 000,00 € HOLLSTAV, s. r. o. Mesto Nitra
9. Apríl 2016
Zmluva o dielo
Z20167952_Z
Zrušená
424 680,00 € EUCOS SK s.r.o. Obec Kružlová
17. August 2016
Zmluva o dielo
ÚVTOS-8-28/18-2016
Zrušená
421 295,50 € STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
31. Júl 2017
Zmluva o dielo
Z201736191_Z
Zrušená
420 000,00 € V + V STAVINVEST, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Máj 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20209916_Z
Zrušená
420 000,00 € SEGURSA s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20162294_Z
Zrušená
415 999,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011L933
Zrušená
399 113,40 € TURTES KLUB Púchov, o. z. Sekcia európskych programov
31. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20167136_Z
Zrušená
393 300,00 € Insomnium, s. r. o. obec Vyšný Hrušov
30. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
20170024
Zrušená
890 000,00 € MAPLE & FISH s.r.o. MH Invest, s.r.o.
7. Jún 2016
Kúpna zmluva
Z201613846_Z
Zrušená
388 363,20 € GC - trans s.r.o. Simea Piešťany, s.r.o.
22. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
2ESF/2015
Zrušená
379 197,33 € Comm, s.r.o Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
3. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013628_Z
Zrušená
375 600,00 € ALL SECURITY, s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
31. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20167109_Z
Zrušená
371 509,20 € Insomnium, s. r. o. Obec Kručov