Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
885/2022
Zrušená
141 840,00 € Úrad vlády SR Parazitologický ústav SAV , v.v.i. (výskumník: Yuriy Kuzmin, DSc.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1128/2022
Zrušená
141 840,00 € Úrad vlády SR Technická univerzita v Košiciach (výskumník: prof. Oleksandr Ivchenko, PhD.)
21. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20166196_Z
Zrušená
141 601,20 € DAG SLOVAKIA, a. s. Obec Chmeľov
5. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20212883_Z
Zrušená
141 600,00 € CITONOVA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20207254_Z
Zrušená
140 700,00 € EXIMA, spol. s r. o. Obec České Brezovo
10. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201731470_Z
Zrušená
140 400,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Centrum polygrafických služieb
8. Apríl 2022
Rámcová dohoda
Z20222545_Z
Zrušená
140 185,20 € REGIONPRESS, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
3. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921049_Z
Zrušená
139 920,00 € CHIROSAN, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815509_Z
Zrušená
139 900,00 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Obec Hencovce
28. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201925688_Z
Zrušená
139 800,00 € ZET dip s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
7. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201914416_Z
Zrušená
139 798,80 € LaparoTech Instruments s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20. Máj 2021
Rámcová dohoda
Z20219562_Z
Zrušená
139 500,00 € NICHOLTRACKT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
3. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921040_Z
Zrušená
139 200,00 € CHIROSAN, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. Január 2017
Kúpna zmluva
Z201648331_Z
Zrušená
139 145,00 € AIR TEAM defence, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20166236_Z
Zrušená
139 000,00 € HOLLSTAV, s. r. o. Obec Horný Kalník
6. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201731966_Z
Zrušená
138 000,00 € Marián Šupa Obec Štiavnik
22. November 2016
Kúpna zmluva
Z201639987_Z
Zrušená
138 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
17. August 2017
Rámcová dohoda
Z201738362_Z
Zrušená
137 998,80 € CITONOVA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201854892_Z
Zrušená
137 990,00 € Marián Šupa Obec Chrabrany
21. December 2018
Kúpna zmluva
Z201856380_Z
Zrušená
136 900,00 € Marián Šupa Obec Chrabrany