Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2017
Zmluva o dielo
Z201744833_Z
Zrušená
899 040,00 € PIES SK ,s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729898_Z
Zrušená
882 425,00 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20195264_Z
Zrušená
878 000,00 € FÚRA s.r.o. Mesto Kráľovský Chlmec
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071BXN6
365/22-12
Zrušená
840 000,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
2. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201616505_Z
Zrušená
826 992,00 € Insomnium, s. r. o. Obec Záhradné
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729888_Z
Zrušená
816 858,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729901_Z
Zrušená
733 868,40 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
17. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201611472_Z
Zrušená
700 000,00 € Edenred Slovakia, s. r. o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
31. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20167153_Z
Zrušená
697 200,00 € EUCOS SK s.r.o. Obec Záhradné
13. September 2017
Zmluva o dielo
Z201744838_Z
Zrušená
686 808,00 € PIES SK ,s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729886_Z
Zrušená
686 808,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Máj 2022
Zmluva o dielo INGSTAV
312/2022
Zrušená
645 575,93 € INGSTAV SK s. r. o. Mesto Svit
21. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201617994_Z
Zrušená
633 480,00 € VZT MONT, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729902_Z
Zrušená
618 349,20 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729893_Z
Zrušená
585 406,80 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
17. September 2018
Kúpna zmluva
20180025
Zrušená
580 413,60 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
30. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201618909_Z - stiahnutá
Zrušená
564 000,00 € Insomnium, s. r. o. Obec Brusnica
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729862_Z
Zrušená
529 224,00 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Júl 2016
Zmluva o dielo
Z201616503_Z
Zrušená
504 192,00 € Insomnium, s. r. o. Obec Kružlová
5. September 2016
Zmluva o dielo
Z201623024_Z
Zrušená
489 000,00 € Systeming, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice