Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2017
Kúpna zmluva
Z201742869_Z
Zrušená
23 850 000,00 € HD energy, s.r.o. BUKÓZA INVEST spol. s r. o.
21. December 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314011R268
Z314011R268
Zrušená
11 121 768,20 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. Máj 2022
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
44/22/ZoD
Zrušená
6 596 700,60 € Združenie ČOV Levoča Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z314021W775
Z314021W775
Zrušená
6 438 017,83 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314021W775
Z314021W775
Zrušená
6 438 017,83 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071V393
Z311071V393
Zrušená
5 432 222,30 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
4. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V393 zo dňa 02. septembra 2019
907/2019
Zrušená
5 432 222,30 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
12. December 2019
Zmluva o dielo č. 2017
2017
Zrušená
5 061 873,09 € Združenie PSJ - STRABAG - Teplárenská Trnavská teplárenská, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/03
37/22/AZ
Zrušená
4 440 898,84 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. August 2014
Kúpna zmluva
52/2014
Zrušená
4 364 884,70 € TT Pharma, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
12. December 2019
Zmluva o dielo
ZoD č. 2017
Zrušená
2 410 046,88 € Združenie PSJ - STRABAG - Teplárenská Trnavská teplárenská, a.s.
3. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku
Z314011AFB1
Zrušená
1 864 897,20 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16. December 2015
Zmluva o dielo
Z201540839_Z
Zrušená
1 498 800,00 € SOAR, spol. s r.o. KEN-EX, spol. s r.o.
7. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011N352
Zrušená
1 363 891,40 € Úrad pre verejné obstarávanie Sekcia európskych programov
24. Marec 2016
Zmluva o dielo
Z20166706_Z
Zrušená
1 279 999,00 € FISgroup ASSET, spol. s r.o. KEN-EX, spol. s r.o.
15. Február 2017
Zmluva o dielo
Z20175691_Z
Zrušená
1 129 268,25 € STAVIMAT s.r.o. Mesto Sečovce
13. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20175471_Z
Zrušená
1 129 000,00 € STAVIMAT s.r.o. Mesto Sečovce
6. Júl 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C386
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C386
Zrušená
1 031 992,20 € PPS Development s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo - "Základná škola - nadstavba učební, základná škola - Čirč, prístavba šatní a umyvární pre telocvičňu"
12042023
Zrušená
924 213,05 € Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. Obec Čirč
23. Jún 2017
Zmluva o dielo
Z201729871_Z
Zrušená
899 049,60 € RENOMONT Profi s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj