Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2015
Zmluva o dielo č. R_106/2015
IVES_ZM_R-106-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Podkonice, Obecný úrad
10. Apríl 2017
Zmluva o dielo č. R_63/2017
IVES_ZM_R-63-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Zuzana Rapošová
8. September 2014
Zmluva o dielo č. R_71/2014
IVES_ZM_R-71-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Farná, Obecný úrad
22. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_85/2020
IVES_ZM_R-85-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Monika Sabačová
5. Máj 2017
Zmluva o dielo č. R_70/2017
IVES_ZM_R-70-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Reality Noemi, s.r.o.
15. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_152/2017
IVES_ZM_R-152-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
9. Júl 2014
Zmluva o dielo č. R_58/2014
IVES_ZM_R-58-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Zohor, Obecný úrad
2. August 2012
Zmluva o dielo č. R_71/2012
IVES_ZM_R-71-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vyšný Žipov
30. Marec 2012
Zmluva o dielo
IVES_ZM_R-35-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17. Apríl 2020
DAROVACIA ZMLUVA č. SHNM-OD1-2020/001138-001
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2020-001138-001_2020
Zrušená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku) Obec Vyšný Kazimír
2. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_96/2019
IVES_ZM_R-96-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Rajec
10. November 2020
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov
7/2020/VZ/Z/31100461
Zrušená
0,00 € ASANÁCIA, s. r. o. Národná zoologická záhrada Bojnice
28. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_72/2018
IVES_ZM_R-72-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM
28. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_162/2019
IVES_ZM_R-162-2019_2019
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Kesovce
20. Január 2015
Zmluva o dielo č. R_5/2015
IVES_ZM_R-5-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Čachtické hradné múzeum
7. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_24/2020
IVES_ZM_R-24-2020_2020
Zrušená
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Fond na podporu športu
12. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_121/2018
IVES_ZM_R-121-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice JARVAR s.r.o.
13. September 2016
Zmluva o dielo č. 1800/2016
65/2016
Zrušená
0,00 € HORNEX, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_15/2018
IVES_ZM_R-15-2018_2018
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Konrádovce
29. Február 2016
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 106060871-1-2015 -ZNB
106060871-1-2015
Zrušená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Rudolf Tomko