Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234011_Z
Zrušená
181,00 € Pixel Print s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. August 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201741667_Z
Zrušená
182,00 € ASIANA, spol. s r.o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
15. Október 2021
Zmluva o dielo
Z202120213_Z
Zrušená
189,00 € Pixel Print s.r.o. Železnice Slovenskej Republiky
26. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201826511_Z
Zrušená
189,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Január 2018
Kúpna zmluva
Z20182306_Z
Zrušená
191,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
8. Máj 2020
Rámcová dohoda
Z20208584_Z
Zrušená
191,52 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6. September 2016
Kúpna zmluva
Z201623571_Z
Zrušená
192,00 € COMSIT Leopoldov spol. s r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
2. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526489_Z
Zrušená
195,00 € ContiTrade Slovakia s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
24. Jún 2019
Kúpna zmluva
Z201919765_Z
Zrušená
195,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20213340_Z
Zrušená
198,00 € IMONICE INVEST, s.r.o. Obec Dolné Kočkovce
10. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201921440_Z
Zrušená
198,00 € COPPER, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. November 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201534627_Z
Zrušená
199,00 € NADOSAH, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201929347_Z
Zrušená
199,20 € INVER spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV
16. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157612_Z
Zrušená
199,80 € Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237169_Z
Zrušená
200,00 € Chiral s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20168324_Z
Zrušená
202,74 € Clean-tech s. r. o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
9. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20216529_Z
Zrušená
204,00 € DMC, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222138_Z
Zrušená
204,00 € KIN.SKY s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231690_Z
Zrušená
204,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19. November 2020
Kúpna zmluva
Z202029450_Z
Zrušená
207,17 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline